Brumunddal har i de siste årene vært i sterk vekst og utvikling. I forbindelse med at Brumunddal fikk bystatus i 2010, har det vært satt i gang en rekke tiltak for å fremheve og oppgradere Brumunddals kvaliteter. Det har blitt etablert miljøgate, fasader og bygninger pusses opp og ikke minst åpner kommunen opp for at det skal etableres en helt ny bydel i Brumunddal i tilknytning til Næringsparken.

Brumunddal Næringspark, som ligger på den gamle Kährs-tomten, har tidligere vært et lukket område uten tilgang for andre enn de som jobbet på fabrikken. Tidene endrer seg og kommunene ønsker nå å åpne dette området mot publikum og legge til rette for et nytt, attraktivt sentrumsområde. I den nye reguleringsplanen åpnes det opp for både boliger, handel og annen næringsvirksomhet i dette området.

Avkjørselen fra E6 skal flyttes slik at adkomsten til Brumunddal vil gå utenom sentrum, ikke igjennom Parken slik den er nå.  Området der veien går i dag vil få en flott funksjon i byen, med boliger, handel og grønne parkområder. Unike muligheter som igjen skaper liv og aktivitet videre ut mot elven og Næringsparken.

Det er igangsatt arbeider med å ruste opp området langs Brummunda. Kommunen er godt i gang med å etablere en elvepromenade fra Brumunddal sentrum og ned til Mjøsa. Promenaden vil åpne opp området for publikum og vil gi en naturlig og ikke minst en trygg adkomst ned til Mjøsa. Det blir ryddet opp langs eleven og etablert hyggelige møteplasser og broforbindelser over elven og med belysning langs elven.

Nede ved Mjøsa har kommunen etablert flotte parkmessige områder med bl.a bystrand, aktivitetspark, skatepark og båthavn. I tillegg har verdens høyeste trehus fått sin majestetiske plass ved Mjøsa. Mjøstårnet skal inneholde en næringsdel, hotell og leiligheter. Det kommunale svømmeanlegget er byggd i tilknytning til Mjøstårnet.  Mjøsparken blir et viktig og sentralt element i det arbeidet kommunen gjør for å utvikle byen og det stadig voksende næringslivet.

Brumunddal Næringspark vil bli en spennende arena for nyetablering for handel og næringsdrivende. De eksisterende byggene ned mot jernbanen inviterer til nytenking og her er det bare fantasien som setter grenser. Det store bygget på ca. 8 000 kvm skal gjøres om til en næringspark hvor bl.a Rema 1000 er en stor aktør.

Høyere opp på eiendommen er det planer om bygging av urbane byleiligheter med god standard. Disse vil ha en flott beliggenhet i sentrum med kort vei til alt man kan ønske seg.

Ringsaker kommune er en kommune som vil mye og de gjør noe med det! De er offensive og satser stort på positiv vekst fremover, både når det gjelder innbyggerne og innen næringslivet.

Næringsparken har en sentral rolle i Brumunddals byutvikling og vi har et godt og nært samarbeid med Ringsaker kommune.